Carnaval 2020

Terug

Incasso lidmaatschapsgeld

Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 15 oktober is vastgesteld dat het lidmaatschapsgeld dit jaar onveranderd blijft. Het blijft dus een bedrag van € 7,00 per jaar voor G-leden en € 4,00 per jaar voor B-leden.

Mocht u een incasso hebben afgegeven, dan wordt dit bedrag omstreeks 15 december van uw rekening afgeschreven. Is uw rekeningnummer gewijzigd, wilt u dit dan doorgeven aan onze penningmeester? Dit kan via penningmeester@keistenen.nl of thijslansink@gmail.com.