2003

In 2003 vierde CV de Keistenen haar 22-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan werd door het bestuur en de jubileumcommissie een aantal extra activiteiten georganiseerd:

 

Veiling

 

De veiling die op 23 juni 2002 werd gehouden is de eerste activiteit in het jubileumjaar van CV de Keistenen. De opbrengst komt dan ook ten goede aan de diverse jubileumactiviteiten. Nadat op 15 juni door een groot aantal medewerkers de goederen huis aan huis waren opgehaald, werden ze op 23 juni geveild door veilingmeester Max, bijgestaan door notaris Hulsmeijer op Stijink.
 

De belangstelling voor dit evenement was groot. Al om half elf verzamelde zich een kooplustige menigte op het schoolplein. Eerst konden ze terecht bij de diverse stands op de rommelmarkt. Om half twee begon de echte veiling van ruim 70 kavels. Veel aanwezigen konden voor een zacht prijsje mooie spullen mee naar huis nemen. Nadat de Keistenenbloazers de pauze muzikaal hadden opgeluisterd, nam de veiling plotseling een totaal onverwachte wending.......
 

Veilingmeester Max kondigde aan dat er geboden kon worden op de snor van President Theo. Indien het bod hoog genoeg was, zou dat immens dierbare plukje haar onder zijn neus vandaan gehaald worden. Het belachelijke openingsbod van 5 Euro werd echter al gauw een serieus bedrag van maar liefst 185 Euro. Aan Theo toen de loodzware taak om te beslissen of zijn snor hem meer lief was dan de carnavalsclub.....
 
 

Toen het moment gekomen was dat de snor er af moest, probeerde de President met een tegenbod nog zijn lot af te kopen. Echter al snel bleek dat het niet alleen om de pegels, maar ook om de knevel te doen was. Of zoals Hoogheid Gerard 4 zei: Den snor mot d'r of! Ben Damink was met 210 Euro uiteindelijk de hoogste bieder. Samen met Vorst Jan mocht hij toen het vonnis voltrekken. Getuige de laatste foto kon President Theo om het voorval nog wel lachen, echter de laatste berichten over zijn gemoedstoestand zijn zorgwekkend........
 

Receptie

Op zaterdag 18 januari 2003 werd de jubileumreceptie gehouden in Residentie café Groot Agelo. Ruim tweehonderd aanwezigen, waaronder alle zusterverenigingen uit de hele gemeente Dinkelland, waren getuige van een typisch Agelo’s feestje: geen plechtige en statige praat, maar carnavalesk ‘stiggeln’ in een gemoedelijke sfeer.
 
President Theo Scholte Lubberink, trots op zijn rol als ceremoniemeester, kondigde een groot aantal sprekers aan. Het spits werd afgebeten door Oud-Ridder Bennie (Sanderink), destijds de allereerste Ridder van de Keistenen. Hij verruilde zijn huidige steek even weer voor de strohoed waarmee hij in 1981 voor de dag kwam. "Jongs woar begin ie an?”, een veel gehoorde kreet volgens Bennie, voornamelijk van mensen die toen dachten dat het carnaval in Agelo geen lang leven beschoren zou zijn. Kijkend naar wat het carnaval in Agelo anno 2003 betekent, kan hij alleen maar concluderen dat die mensen geen gelijk hebben gekregen.
 
Wethouder Mentink, die samen met wethouder van Zuilekom, als plaatsvervanger voor Burgemeester Willeme naar Agelo was gekomen, wist in haar toespraak precies de juiste toon aan te slaan. Op gevatte wijze legde zij de link tussen de website van de jubilerende vereniging en de gemeente: "Er wordt nog aan gewerkt…..” Al zoekend naar informatie kwam ze die kreet nogal eens tegen. Ze vroeg zich daarbij af of die opmerking hetzelfde zou beteken als in gemeentelijke kringen.
 
Voor de laatste 12 Ridders een bekende, voor de rest van de aanwezigen een nieuw gezicht: Bert Grashuis. De man die sinds 1992 de medailles voor de Keistenen ontwerpt, bracht de jubilerende vereniging een prachtig schild mee. Hij hamert er al jaren op dat een Ridder geen Adjudant, maar een Schildknaap hoort te hebben. Hij greep deze gelegenheid dan ook met beide handen aan. Vorst Jan Sanderink benoemde de jongste bediende van de Raad van Elf, Ruud Heerink, daarom als Schildknaap.

 

Louis Broekhuis, destijds de tweede Agelose Ridder, nam daarna het woord. Ook hij nam zijn steek af, want hij sprak als Jager, waarbij hij het bestuur voorhield dat de carnavalsvereniging de afgelopen jaren wel erg vaak een beroep op mensen uit de diverse Agelose jachtcombinaties had gedaan: maar liefst 4 Ridders en 5 Adjudanten werden de afgelopen 22 jaar ‘gestrikt’ vanuit hun gelederen.
 
Residentiehouder en oprichter van de carnavalsvereniging Max Groeneveld mocht natuurlijk in de rij van sprekers niet ontbreken. "Het Agelose clowntje is een clown geworden” zo schreef destijds Burgemeester Willeme in het 11-jarig jubileumboek. Maar wie was nu met name de laatste elf jaar de clown van het Agelose carnaval, vroeg hij zich af. Was dat niet de schrijver zelf? Hij noemde onder meer de vergunning voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Agelo en het sneuvelen van de "Eik van Agelo” als voorbeelden, maar voegde er meteen aan toe dat een woord van dank aan Burgemeester Willeme zeker op zijn plaats is. Hij draagt het Keistenencarnaval een warm hart toe en dat mag ook wel eens gezegd worden, aldus Max, die, evenals President Theo, door het bestuur tot ereleden van de vereniging werden benoemd. Een gebaar dat door beiden zeer op prijs werd gesteld.
 
In de pauze was er gelegenheid het jubilerende bestuur, bestaande uit Annemarie Hulsmeijers, Ben ter Brake, Rudy Hampsink, Jan Burink en Harrie Droste, te feliciteren. Tevens kon men de expositie rond 22 jaar Keistenencarnaval bekijken.
 
De huidige Ridder Jan 4 (Stevelink) kon zich de eerste gala-avond in de overvolle Residentie nog goed herinneren. Als carnaval inhoudt dat mensen uit Agelo, andere mensen uit Agelo een prachtige avond bezorgen, waarbij een flink beroep op de lachspieren wordt gedaan, dan lijkt het mij geweldig om daar deel van te mogen uit maken. Nu, 22 jaar later, is het zo ver: Jan Stevelink en Jan Stevelink als Ridder en Adjudant van de Agelose Keistenen.
 
 
Fons Eijssink sprak namens de Buurtschapsraad. Hij prees Agelo gelukkig met een vereniging die niet alleen breed wordt gedragen, maar ook in sociaal opzicht erg veel voor Agelo betekent. Ook hij bood de vereniging een prachtig Ridderschild aan en omdat de junior uit de Raad van Elf reeds als schildknaap was benoemd, vond hij dat dit schild dan maar bij de senior terecht moest komen.
 
Gerard Lammerink, voorzitter van De Othmarridders uit Ootmarsum, benadrukte in zijn toespraak de goede band die beide verenigingen de afgelopen 22 jaar hebben opgebouwd. Hij noemde het jaarlijkse Frühschoppen een absoluut hoogtepunt. Waar men in de eerste jaren nog op de fiets kwam zijn nu twee bussen nodig om alle Siepels naar de Keistenen te vervoeren. Eén van de Oud-Prinsen, Ben van Benthem, is zelfs zo verliefd op de Keistenen geworden dat hij als cadeau aan de jubilerende vereniging werd aangeboden. Met de uitdrukkelijke opmerking er bij: "Wie wilt hem nig wear hebbn!” Uiteraard kreeg Ben een ‘warm onthaal’ in Agelo.
 
Voorzitter Ben ter Brake bedankte aan het eind van de receptie alle aanwezigen voor hun komst en met name de sprekers voor hun bijdrage.
 
Ine Morshuis, Helma Toenink (beiden al 22 jaar lang actief als gala-artiest) en Nienke Scholte Lubberink zongen samen met de hele zaal het Agelose volkslied en daarna was het de beurt aan de Keistenenbloazers. De receptie zat er op, maar het bleef nog lang gezellig in de Residentie.
 

Reünie

 
De verenigingsavond die jaarlijks wordt gehouden kreeg in dit jubileumjaar een iets gewijzigde vorm. Niet alleen werd hij verplaatst naar de zaterdagavond, maar ook werden alle oud-medewerkers van de afgelopen 11 jaar uitgenodigd. Een echte reünie dus.
 
Allereerst werden de Dansmarietjes voorgesteld. Nieuw daarbij is Jonne Broekhuis, maar daarnaast zijn Sharon Burink, Mirjam Wiegink Karlijn Eijsink ook nog eens in het nieuw gestoken. Daarna moesten de twee nieuwe leden van de Raad van Elf nog beëdigd worden. In de trant van de 'Middeleeuwen' werd ze door Ridder Jan 4 'geridderd'. Jeroen Aarnink en Gerard Schutte moesten daarvoor wel eerst een knieval maken.
 
Ook tijdens deze avond was er weer een medewerker die tot ere-lid van de vereniging werd benoemd. Dit keer veel Harrie Nijhuis die eer te beurt. Harrie werd met dit gebaar bedankt voor het feit dat hij zo'n 15 jaar als Reserve-Ridder klaar stond voor de Keistenen. Overigens heeft hij aangegeven dat dit zijn laatste jaar is. Reden dus voor het Bestuur om Harrie te benoemen tot ere-lid.
 
 
 
Nadat de inwendige mens versterkt was door middel van een heerlijk stamppot-buffet, kwamen ook de zwervers nog eens op de proppen met 'eetwaar'. De leverworst die ze tijdens de receptie van Fons hadden gekregen werd klaargemaakt op de barbecue en aan de (weinige) liefhebbers vertrekt.
 
Aan het eind van de avond werden de twee boekwerken aangeboden. Allereerst het programmaboekje 2003 aan de beide Hoogheden en daarna het jubileumboek aan het bestuur. Ook Frans Borggreve was aanwezig om de keisteentjes te overhandigen, die traditiegetrouw samen met de boekjes aan de Agelose bevolking worden aangeboden.
 
Tot slot ontvingen alle aanwezigen een aandenken aan 22 jaar Keistenencarnaval in de vorm van een set van 3 Grolsch glazen met opdruk.