2019

Terug

Jan en Ans Wilbers Keistenen van het jaar

Jan en Ans Wilbers zijn tijdens het Keistenengala benoemd tot Keisteen van het jaar 2019. Deze titel wordt jaarlijks door onze vereniging toegekend aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het carnaval in Agelo of voor Agelo in het algemeen.

Het is de eerste keer dat de titel Keisteen van t Joar wordt toegekend aan twee personen en tevens voor het eerst dat iemand buiten de carnaval de titel krijgt. Overigens is de titel niet uitgereikt omdat er binnen CV De Keistenen geen geschikte kandidaten waren, maar juist ook om aan het vrijwilligerswerk buiten het carnaval waardering te geven.

Jan en Ans Wilbers hebben in 2012 het initiatief genomen voor het herrijzen van de Kipboomkapel in Agelo. De kapel zelf is in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd en feestelijk ingewijd. Jan en Ans hebben hierin zowel een stimulerende als een centrale rol gespeeld. En bij het huidige onderhoud en beheer van de kapel is die rol nooit anders geweest. Elke ochtend in alle vroegte wordt de kapel geopend en ’s avonds weer op slot gedaan. Het tuintje en het interieur van de kapel zien er altijd netjes en verzorgd uit.

Met de benoeming van Jan en Ans Wilbers tot Keisteen van ’t Joar wil CV De Keistenen hun waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die bij de Kipboomkapel betrokken zijn. Want Jan en Ans doen het niet alleen.Gezien de hoeveelheid bezoekers voorziet de kapel duidelijk in een behoefte van de Ageloërs en van bezoekers aan Agelo.

Ook buiten de werkzaamheden voor de kapel hebben Jan en Ans zich ingezet. Zo hebben de basisschool ‘n Baoken en klootschietvereniging Wilskracht op hun inzet kunnen rekenen. Ook hierbuiten doet men niet vaak vergeefs een beroep op Jan en Ans. Gezien al deze werkzaamheden, met name met betrekking tot de Kipboomkapel,  is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat titel “Keisteen van ’t Joar 2019” meer dan terecht aan Jan en Ans wordt verleend. Tevens zijn Jan en Ans Wilbers benoemd tot lid van verdienste van CV De Keistenen.

Jan en Ans Wilbers Keistenen van het jaar