2016

Terug

Proclamatie ridder Gerard de 5e en adjudant Jan

Lees hier de proclamatie van ridder Gerard de 5e en adjudant Jan.Ridder van de Aogeler Keistenen in het joar 2016

 • Heerboer van de Steenmoat
 • De Baron van Aogeler brook
 • Boer met oog veur natuur en natuurschoon
 • Bewaker van de Seggekorf-slak en Kamsalamander
 • Versteende siepel woar de locht allang of is
 • Trotse telg van ’t koffie kan geslacht

Bie de gratie van ‘t Bestuur en oonze Presidenten közzn tut’n viefendertigsten Ridder van Aogel, maakt oe bekeend:

Dat Dubbel gebakken Collega en neef Jan van de Duus op herhaling geat as mien Adjudant, met de passende titels:

 • Graaf van de Duus
 • Poortwachter bie de Siepelstad
 • Stabiel rijder van alles wat rolt en löp
 • Happer van ‘t Greffelstof
 • De !! Piet, din gewoon Jan het

§ 1 Dat wij dit carnaval volop in de hogere sferen möcht verkeren door de opzwepende muziek van Oonze keistenen Gospel Singers

§ 2 Dat Carnaval dit joar zeker gen Á Postel feest wöd, mear een feest woar de Postels in grote getale aanwezig bint. Deurbie daagt wie ze oet, um samen een Á-Postel koar te vormen. Dit as tegenhanger van oonze eigen keistenen Gospel Singers, um samen tijdens Carnaval een optreden te gefn.

§ 3 Dat wie oons in zult zetten vuer ’n habitat van Seggekorf-slak, de kamsalamander en het zwak gebufferde vennetje.

§ 4 Dat wie d’r veur waakt dat dizze dearkes nog joarn in ’n Brook zult wonen, Met as tegenprestatie neur de overheid dat de Koo gen oetstervend ras in’t Aogeler brook wöd

§ 5 Dat wie as kearls van de vijfsprong het natuurlijk geweldig vindt um oonz ‘n Road oet te daagn veur een onvervalst Klootscheeters wedstried, met een after-borrel bie Herman van Sniedermans

§ 6 Dat Wij als joarlijks gastheer de Bergruiters oetneudigd veur um veurop te goan in oons Kei-goeien steenvasten vrijdag noa-middag Kieselgala en Optochtdag, en dan wel in ’n optocht te verstoan.

§ 7 Dat wij hebt constateert hebt, dat wetholder Steggink gen rondje mear maakt langs de Dusinksweg. Wij Bang bint dat ’n löp te lang is… en hij meu wöd. Wij veur hem een bankje an disse stroat wilt plaatsen, zodat hij zien oaln löp met ne gepaste pauze kan doan

§ 8 Dat Mike en Nick, oonze buurvéént, de Woody’s, de kearls die hold van Hoald, lid van de beloften, alias Nick & Simon an stelt as het bankjes, ontwerp én productie team.

§ 9 Dat wij tign geringe kosten wilt bemiddelen tussen Othmarridders en Keistenen bloasers zodat Disse Collega Ridders nig het hele Carnaval met stille trom binnen komt

§10 Dat wij bie de gemeente vroagt um de restanten van “het Geultje van Loes” in te zetten an de Alleeweg. Zodat din Wadi dit winter gen ne iesbaan wöd.

§11 Dat wie carnaval viert onder oons motto:
“ ‘N mais van ’t laand, de beest in ’n stal Noe hebt wij tied veur carnaval ”