2015

Terug

Rita Stevelink Keisteen van het jaar

CV De Keistenen uit Agelo kent jaarlijks de eretitel “Keisteen van ’t Joar” uit aan een Keisteen, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het Carnaval in Agelo of voor Agelo in het algemeen.Keisteen van het jaar 2015

CV De Keistenen uit Agelo kent jaarlijks de eretitel “Keisteen van ’t Joar” uit aan een Keisteen, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het Carnaval in Agelo of voor Agelo in het algemeen.
Door de kunstenaar Berend Seiger is Agelo treffend verpakt in het bronzen beeld “De Ageloër”. Dit bronzen beeld hoort bij het toekennen van de eretitel.

In het jaar 2015 is door het bestuur Rita Stevelink uitgeroepen tot Keisteen van ’t joar. Rita Stevelink is al jarenlang zeer intensief betrokken bij het Keistenencarnaval, natuurlijk zwaar beïnvloed door haar man Jan (Toon). Zij is één van de vele onmisbare krachten, die op de achtergrond actief zijn. Als één van de aanjagers van de kledingcommissie, stelde zij jaar na jaar haar huis beschikbaar om de kleding voor alle optochtlopers uit te zoeken, te knippen, te naaien, te sorteren en uit te delen. Een jaarlijks traject dat maanden in beslag neemt. De catering was natuurlijk inbegrepen.

Voor de uitgifte van kleding houdt Rita nauwgezet bij wie welke maat heeft, in welke optocht deelnemers wel of niet meelopen, etcetera. Ook dat ‘secretariaat’ vergt veel inzet en tijd, maar heeft ook als gevolg dat ze van vrijwel elke inwoner van Agelo de kledingmaat weet!

Voor aanvang van de optochten worden bij haar huis jaarlijks alle deelnemers geschminkt. Door de jaren heen, zijn dat al meer dan 1.000 optochtlopers geweest. Iedereen die geschminkt wordt, kan koffie, thee of limonade krijgen. Over gastvrijheid gesproken.

Naast de jaarlijkse optochtkleding en het schminken, verzorgt zij ook de opslag van alle kleding van CV De Keistenen, welke gebruikt worden voor onder meer de Ridder, Adjudant en gala-artiesten.

Afgelopen jaar maakte Rita Stevelink deel uit van de jubileumcommissie, die de activiteiten van het 33-jarig bestaan van CV De Keistenen heeft georganiseerd. Ook daarin was haar rol zeer groot te noemen.

Buiten het Carnaval, maar binnen Agelo is zij actief (of actief geweest) in de Buurtschapsraad, AED-werkgroep en de Zonnebloem.

Gezien al deze werkzaamheden, de gastvrijheid in haar huis en haar jarenlange inzet, is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat titel “Keisteen van ’t Joar 2015” meer dan terecht aan Rita Stevelink wordt verleend. Tevens wordt Rita Stevelink benoemd tot lid van verdienste van CV De Keistenen.

Rita Stevelink Keisteen van het jaar