Proclamatie

 

Proclamatie Ridder Kees de 1e

Wie Kees de 1e
Ridder van de Aogeler Keistenen in het joar 2017

Nazaat van het Holtwick geslacht
Graaf Van n’Mölnakker
Beschermheer van al ’t Aogelse wild, “en dan bedoeld wie al het Wild”
Kasteelheer van een Lug Hoes
De belofte den het ok waor maakt
Leefhebber van ’n suuz manders wichke
Knight of the sunny mountain road
Het männeke met grote daden 

Bie de gratie van ‘t Bestuur en oonze Presidenten közzn tut’n zesendertigsten Ridder van Aogel, maakt oe bekeend:

Dat mie Zwoager Roy Alberink, ok wa genaamd Roy van ’n Toenman mien Adjudant wöd, met de passende titels:

Baron van Toenman tot an kamphoes
Oppasser van leefe Eumkes
’N ennigsten poaskearl in Aogel met anzéén
Dräger van de siepellocht, me bovenal Keislepper in hart en nieren
Leefhebber van zien eagen, en al het Anne vrouwelijk schoon, in Aogel.

Dat wij de “Old gray man” Theo Sl “ wilt vroag’n, nig alleen oons’n raadsheer, maar ok, oons ’n Music master te wenn.

Dat oons’n onafscheidelijken road van elf, dit carnavals seizoen, elk evenement geat openen met een Haka dans, onder de bezielende leiding van n meest onverschrokken van de koppel, de man van de Chikken-tree road, Marcel Voshaar.

Dat wij de firma Poppink oetdaagt tot het opstellen van een “Real Claas/Poppink Roadtrain ”, met minimaal 10 trekkers en wat Reutemeteutop de waagn

Dat wij verwocht dat de Aogeler jagers ok dit joar wear van de partij bint in ’n optocht. Met een mear dan knappe waagn

Dat wie hopt, dat die andere Aogeler jagers, doar zeker nig veur onder wilt doon. En dus met ne Waag’n komt, den zien weerga nig kent.

Dat wij de kleikoel zult umbouw’n tot een heuse Crocodile farm. En wie Henk v/d Schoelt zult anstell’n as chief Director van disse “Big-Rock Crocodile Farm”

Dat wij oonze kamereur otdaagt um tijdens de vijf-uur show ’n echten Down-under que-experience te organiseren met ’t leefst wat wild meat op het menu.

Dat wij, de Overgelopen Ax-Boys, oetdaagt, um een onvervalst didgeridoo concert te gef’n,tijdens het früh-shoppen.

Dat wij gearn Carnaval wilt vier’n met de bewoners van “The Oald Maori Farm”, biegenaamd de Amanshoeve

Dat wij echt niks mear verwocht van de gemeente. As ze kloar binnt met de Dusinksweg, Maijt ze zich wear melden.

Dat wie carnaval viert onder oons motto:
Met n’n Kangeroe op ‘n teller en n’n Kokodil in‘n nek. Geat oons met Carnaval, niks te gek.

Ridder Kees de 1e
Adjudant Roy