Carnaval 2019

Terug

Incasso lidmaatschapsgeld

Op de algemene ledenvergadering is vastgesteld dat het lidmaatschapsgeld dit jaar onveranderd blijft. Dit blijft dus een bedrag van 7,00 euro per jaar.

Mocht u een incasso hebben afgegeven, dan wordt dit bedrag omstreeks 15 december van uw rekening afgeschreven. Is uw rekeningnummer gewijzigd, wilt u dit dan doorgeven aan onze penningmeester? Dit kan via penningmeester@keistenen.nl of thijslansink@gmail.com .